a
  >    >  Lärares rutiner, Skola  >  Elevledda IUP-samtal #2

Elevledda IUP-samtal #2

20.00kr

Antal
Vänligen observera att detta är digital produkt!
Vill du få tillgång till allt digitalt material under ett år? Skaffa en årslicens här - Årslicens 12 månader på frokenanna.se

Beskrivning

Eleven och elevens vårdnadshavare ska enligt skollagen fortlöpande informeras om elevens utveckling. Elevledda IUP-/utvecklingssamtal är ett formativt sätt att göra eleverna medvetna på sitt eget lärande och delaktiga i samtalet.

I detta material ingår tre A4 med frågor (samt tre olika framsidor att välja bland), förstärkta med bildstöd så eleverna lätt kan orientera sig i materialet. Samtalet inleds med en tillbakablick sedan förra samtalet och en reflektion över de mål som då sattes upp då. Därefter får eleven berätta ur det känns i de olika ämnena, hur det är på raster, med vänner och matsituation. Avslutningsvis berättar eleven om sina nya mål och vad eleven själv behöver tänka på för att nå dessa mål.

Efter elevens reflektion tar lärare stöd av Skolverkets blankett för den framåtsyftande planeringen samt omdömesblanket för respektive årskurs och redogör för elevens skolsituation och vad hem och skola skall göra för att leda elevens utveckling framåt.

Detta material är skapat utifrån Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Ni hittar all information här:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/iup-med-omdomen-i-grundskolan#h-Blankettfordenframatsyftandeplaneringen

FIlerna leveras som PDF och som redigerbar version i PowerPoint (Kan också öppnas i Keynote).

Detta material kompletteras med fördel med IUP-mål – etiketter där de nya målen skrivs ner.

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Endast inloggade kunder som köpt den här produkten får lämna en recension.