INTEGRITETSPOLICY (GDPR & COOKIES)

INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING

För Fröken Anna är din personliga information och integritet viktig.( Fröken Anna eller “Vi”) Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och rättigheter.Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Personuppgifter är information som kan bli sammankopplad med dig som privatperson, tillexempel ditt namn eller din kontaktinformation. För att summera, behandlar vi dina personuppgifter:

 • I den utsträckning som krävs för att kunna hantera och leverera din order.
 • För att kunna ge erbjudanden och inspiration åt dig. Både genom nyhetsbrev och riktad personanpassad marknadsföring i sociala medier samt övrigt online och offline.
 • För att kommunicera med dig och besvara dina frågor.
 • För att fråga dig om webbshoppen och din upplevelse om Fröken Anna.
 • För att skapa och underhålla ett kundkonto (inkl. funktioner så som önskelista)
 • För att följa lagar och regler (t.ex. konsument- och redovisningsrätt)

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker i Fröken Annas verksamhet är Fröken Anna AB personuppgiftsansvarig. (559252–0844 & Stjärnvägen 8, 191 40 Sollentuna).

Fröken Anna AB är ansvarig att följa och tillämpliga de lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive GDPR, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Om du vill kontakta oss om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på [email protected]

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet “2. Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
När du blir medlem på Fröken Anna uppger du information som namn, adress, e-postadress och telefonnummer, och i samband med din beställning eller inträde som medlem godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna används för identifikation, administration och för kommunikation med dig som medlem eller användare av Fröken Anna som exempelvis kundanpassade erbjudanden. Uppgifterna används också för kundanalyser och statistik. Vid medlemsregistrering går du automatiskt med i vårt nyhetsbrev, kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Du kan när som helst avsluta den prenumerationen genom att klicka i “unsubscribe” längst ner i nyhetsbreven.

Personuppgifter kan registreras som kundnummer av Fröken Anna. Vi behandlar dina personuppgifter med högsta försiktighet och garanterar, i enlighet med GDPR att dina kunduppgifter endast används av Fröken Anna.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer betalsystem eller bokföringsprogram. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

 • WordPress/Woocommerce:  plattformen för vår webshop

 • Fortnox:  vårt bokföringssystem

 • Swish: När du betalar med Swish

 • Loopia: Domänhantering

 • Google: Analys och Annonser

 • Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga:

  Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket. När vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter:
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på [email protected] Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Enligt dataskyddslagar har du flera rättigheter att påverka vår behandling av dina personuppgifter. Läs mer nedan.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att helt eller delvis återkalla samtycke för behandlingen av dina personuppgifter. Din återkallelse kommer gälla från och med tidpunkten du återkallar samtycket. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot marknadsföring från oss. 

Rätt till tillgång och rättelse

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta då [email protected]

2. COOKIES

Fröken Anna och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. När du använder Fröken Anna så godkänner du även användandet av Cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessionscookie och den andra kallas permanent cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på Fröken Anna De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser eller produkter till dig.

3. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: [email protected]

4. OFFENTLIGGÖRANDE

Vi lämnar endast ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra användarvillkor.

5. BETALNING

Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din kreditkortsinformation för detta ändamål.

6. TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information. Fröken Anna använder bokföringsprogrammet Fortnox. Läs mer här: https://www.fortnox.se

Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar Fröken Anna eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

7. LÄNKAR

När du klickar på länkar på Fröken Anna kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.

8. SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

9. ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är myndig i det land eller den stat där du bor eller att du är myndig i det land eller den stat du bor och har gett ditt samtycke till att dina minderåriga barn använder denna webbplats.

Fröken Anna AB. (559252–0844) & Stjärnvägen 8, 191 40 Sollentuna).

Senast uppdaterad: 2023-06-30